Troffelvloer:

Als er nog geen afschot in de vloer zit, dan kunt u dit niet maken met een gietvloer door aan 1 kant dikker te gieten. Dit komt omdat de gietvloer zelf nivellerend is en door de dikke massa dus weer waterpas zakt Dit lukt wel met de  troffelvloer. Duurder dan zand cement, maar u kunt de volgende  dag verder. Bij vers zand cement moet u al snel 4 tot 6 weken wachten. 
Eerst de vloer reinigen indien dit nodig is (en 2 x naspoelen met schoon water), laten drogen. Mogelijke silicone resten volledig verwijderen. Epoxy impregneer of bij tegels de tegelprimer) aanbrengen. (De tegel primer is snel droog, dan geen uitstel maar direct verder) Bij de epoxy impregneer moet u veelal 1 dag wachten voor u verder kunt en het droog genoeg is. Hars- en harder componenten van de troffelvloer in afgepaste verhouding mechanisch mengen totdat een volledig homogene massa wordt verkregen. Na menging het materiaal overgooien in een meng-vat en vermengen met de droge troffelvloer en verdelen op de vloer d.m.v. vlakspaan. Tip; gebruik hoogte latten. Na uitvlakken er uit trekken en ontstane sleuf afvullen. Na droging dicht zetten met de schraaplaag en de eind afwerking plaatsen. U kunt ook in de natte epoxy impregneer vuur gedroogd zilverzand strooien. Zo is uw ondergrond ruw bij het verdelen van de troffelvloer. U kun dit beslist niet bij een plavuis i.c.m. de tegel primer doen! Dit instrooien werkt hier absoluut niet.