Privacy

PRIVACY

Privacy
Decochip™ hecht grote waarde aan de privacy van haar klanten. Alle persoonlijke gegevens worden daarom met zorg behandeld en beveiligd opgeslagen. Decochip™ leeft alle op haar rustende verplichtingen op het gebied van de privacy wetgeving strikt na. Decochip™ gebruikt de door de koper verstrekte persoonsgegevens voor het verwerken van de bestelling uitsluitend als  de koper hiervoor toestemming heeft verleend, voor marketingdoeleinden

Persoonsgegevens zullen zonder vooraf verkregen toestemming van de koper door Decochip™ niet worden verstrekt aan derden, tenzij dit voor afhandeling van de betaling noodzakelijk is.

Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de koper worden gewijzigd