Egaline (betonlook) standaard voor cement gebonden vloeren

Standaard (Betonlook) egaline voor zand-cement en betonnen vloeren

Technische gegevens Pottijd: ca. 30 minuten bij 20 °C Begaanbaar: na ca. 2 uur Bekleedbaar: - tot 5 mm na ca. 24 uur voor alle bekledingen - tot 10 mm na ca. 48 uur voor alle bekledingen Verwerkingstemperatuur: niet onder 5 °C vloertemperatuur Materiaalverbruik: ca. 1,5 kg/m2/mm Brandgedrag: A1 / A1fl Alle gegevens zijn ca.-waarden en zijn onderhevig aan wisselende omgevingstemperaturen.

Zeer emissie-arme, zelfverlopende, cementaire egaliseer- en nivelleermassa Voor alle geschikte ondergronden ook voor renovatie, binnen. Betonlook egaline kenmerkt zich door een zeer geringe krimp en goede vloeieigenschappen. Relatief rustig karakter. Voor een bonter, meer “basic” effect is er de

Producteigenschappen EMICODE EC 1PLUS R: zeer emissie-arm, regulerend voor binnen zelfverlopend zeer smeuïg in de verwerking zeer goed schuurbaar verbeterde zuigkracht hoge hard- en vastheid geschikt op vloerverwarming kunstharsveredeld laagdikten van 1,0 tot 10 mm, zonder toeslag laagdikten van 10 tot 20 mm, met toeslag droging door hydratatie pompbaar spanningsarm vanaf 1,0 mm laagdikte bureaustoelvast volgens DIN EN 12529 poriënarme oppervlakte hoog vulvermogen chromaatarm volgens REACH

Toepassingsgebied standaard (betonlook) egaline is geschikt voor het uitvlakken, egaliseren en nivelleren van ondergronden: onder textiele en elastische bekledingen Bij volvlakkig egaliseren onder parket dient de min. laagdikte 2,0 mm te zijn. Alleen in combinatie met elastische SCHÖNOX parketlijmen. binnen.

Ondergronden standaard (betonlook) egaline is geschikt voor het uitvlakken, egaliseren en nivelleren van: beton cementdekvloeren en snelcementdekvloer-systemen calciumsulfaatgebonden dekvloeren (anhydriet) oude ondergronden met oude watervaste lijmresten gietasfaltvloeren (volvlakkig afgezand) IC 10 en IC 15 volgens DIN 18 354 en DIN 18 560, laagdikte 1,5 tot 3,0 mm Oude gietasfaltvloeren IC 10 en IC 15 (eventueel moet de hardheidsklasse in een asfaltlaboratorium worden bepaald) volgens DIN 18 354 en DIN 18 560, afhankelijk van samenstelling, ouderdom, stabiliteit en gebruik. Controleren op losse delen en scheurvorming. Voor het egaliseren van deze ondergrond met spanningsarme, cementaire egaliseermiddelen zijn deze vloeren niet geschikt. Wij adviseren daarom de toepassing van spanningsvrije, calciumsulfaatgebonden SCHÖNOX-egaliseermiddelen! In geval van twijfel verzoeken wij u informatie in te winnen magnesietvloeren met minerale toeslag bestaande ondergronden zoals keramische bekledingen, natuursteenbekledingen en terrazzo geschikte spaan- of OSB-platen vastgeschroefd

Eisen aan de ondergrond Voldoende vastheid, draagkrachtig, vormstabiel en duurzaam droog. Vrij van lagen die de hechting kunnen verminderen, zoals bv. stof, vuil, olie, vet en losse delen. Scheidings- en sintellagen e.d. op geschikte mechanische manier bv. door schuren, stralen of frezen verwijderen. Oude, losse of slecht hechtende egaliseerlagen mechanisch verwijderen. Bij latere toepassing van vloerbekledingen moeten cementdekvloeren een restvochtgehalte van ≤ 2,0 CM-% (verwarmde dekvloerconstructies ≤ 1,8 CM-%) en calciumsulfaatgebonden dekvloeren (anhydriet) van ≤ 0,5 CM-% (verwarmde dekvloerconstructies ≤ 0,3 CM-%) bevatten. Wateroplosbare lijmlagen, bv. sulfietlooglijm, mechanisch verwijderen. standaard (betonlook) egaline Productdatablad 3.83 | www.schoenox.nl | Zeer emissie-arme, zelfverlopende, cementaire egaliseer- en nivelleermassa Voor alle geschikte ondergronden ook voor renovatie, binnen. standaard (betonlook) egaline kenmerkt zich door een zeer geringe krimp en goede vloeieigenschappen. 1/3 Jan 2, 2014 12:23:08 PM Vastzittende lijmresten met SCHÖNOX EG voorstrijken. Oude watervaste lijmresten zoveel mogelijk mechanisch verwijderen. Oude werkvloeren zoals bv. keramische tegels, grondig reinigen en schuren. Niet onderkelderde ruimtes moeten volgens bouwkundige norm tegen opkomend vocht afgedicht zijn. De eisen volgens de geldige normen, richtlijnen en merkbladen zijn van toepassing.

Gronderingen normaal zuigende ondergronden zoals bv.: - cementdekvloeren - snelcementdekvloeren - beton met SCHÖNOX VD (1:3) of SCHÖNOX VD FIX gronderen. niet zuigende, gladde, dichte ondergronden zoals bv.: - gietasfaltvloeren, onvoldoende afgezand - oude, watervaste zoveel mogelijk verwijderde lijmresten - keramische bekledingen met SCHÖNOX SHP of SCHÖNOX VD (onverdund) gronderen. gipsgebonden (calciumsulfaat) ondergronden zoals bv.: - calciumsulfaatgebonden dekvloeren (anhydriet) met SCHÖNOX VD FIX (droogtijd 60 minuten) of SCHÖNOX VD (1:1 / droogtijd min. 24 uur) gronderen. Bij laagdikten boven 10 mm gronderen met twee lagen SCHÖNOX EG. magnesietgebonden dekvloeren (geen houtgraniet): gronderen met SCHÖNOX SHP. houten ondergronden zoals bv.: - spaan- of OSB-platen met SCHÖNOX VD (onverdund) tegen vocht beschermen (droogtijd 2 uur)

Mengverhouding Voor 25,0 kg standaard (betonlook) egaline ca. 6,25 - 6,50 l water Aangelengd egaliseermiddel: Max. 6,50 l water voor 25,0 kg standaard (betonlook) egaline. De toeslag als laatste component toevoegen. Laagdikte van 10 t/m 20 mm: Toeslagstof tot 65 gew. % is gelijk aan 16,0 kg, c.q. 10 l SCHÖNOX QUARZSAND 0,1 - 3,0 mm op 25,0 kg standaard (betonlook) egaline.

Gebruiksaanwijzing standaard (betonlook) egaline door inroeren in koud schoon water in een schone kuip homogeen aanmengen. Het gebruik van een mixer met vleugelgarde wordt aanbevolen. Na een korte rijptijd het gemengde materiaal nogmaals doormengen. Daarna de massa uitgieten en met een vlakspaan of SCHÖNOX SCHWEDENRAKEL verdelen. Bij gebruik van de SCHÖNOX SCHWEDENRAKEL worden op eenvoudige manier gelijkmatige laagdikten bereikt. Het wegwerken van spaanslagen is dan normaal gesproken niet noodzakelijk. Bij dikkere lagen moet aan wand/vloer-aansluitingen een randstrook worden geplaatst. Indien er een tweede egaliseerlaag wordt aangebracht, moet na volledige droging van de eerste laag worden voorgestreken met SCHÖNOX VD (1:1) of SCHÖNOX VD FIX. Wanneer twee lagen worden aangebracht, mag de max. aangegeven laagdikte niet worden overschreden. De tweede laag mag niet dikker zijn, dan de eerste laag. Voorbereidend werk zoals bv. het aanhelen van overgangen, het egaliseren van losbarstingen en oneffenheden kan met de standvaste reparatiemortel SCHÖNOX RR worden uitgevoerd. Afbindende standaard (betonlook) egaline egaliseerlagen tegen hoge omgevingstemperatuur, direct zonlicht en tocht beschermen. Onder elastische bekledingen laagdikte min. 2 mm. Contact met bouwmetalen voorwerpen, vooral waterafvoerende leidingen, moet i.v.m. de eventuele corroderende werking worden verhinderd (bv. afdichten van buisdoorvoeren). Gereedschap direct met water reinigen

Verpakking 5,0 kg en 25,0 kg papieren zak

Opslag standaard (betonlook) egaline koel en droog bewaren. Gedurende 6 maanden houdbaar. Aangebroken verpakking direct weer sluiten en zo mogelijk op korte termijn verbruiken.

Milieu Verpakking volledig leeg volgens de geldende voorschriften afvoeren. Voor het afvoeren van productresten, waswater en verpakking met productresten, s.v.p. de plaatselijk geldende voorschriften in acht nemen

EMICODE EC 1PLUS R: zeer emissie-arm, regulerend

GISCODE ZP1 - cementaire producten, chromaatarm

Advies Alle gegevens zijn volgens norm en hebben betrekking op niet-gestrekte egaliseermiddelen. standaard (betonlook) egaline bevat cement. Reageert alkalisch in verbinding met vocht, daarom huid, ogen en ademhalingswegen beschermen. Stof niet inademen. Bij aanraking grondig met water afspoelen. Bij aanraking met de ogen bovendien een arts raadplegen. Let op de productdatabladen van aanvullende producten. In geval van twijfel adviseren wij nadere informaties van de fabrikant in te winnen. Het BEB-(Bundesverband Estrich und Belag) merkblad betr. "Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen; Verlegen von elastischen und textilen Bodenbelägen, Schichtstoffelementen (Laminat), Parkett und Holzpflaster; Beheizte und unbeheizte Fußbodenkonstruktionen" moet in acht worden genomen. Draag geschikte beschermende handschoenen.