Egaline (betonlook) standaard voor anhydriet vloeren

Egaline voor anhydriet (gips gebonden) vloeren ook als betonlook

Technische gegevens Pottijd: ca. 30 minuten bij 18 °C Begaanbaar: na ca. 2 uur Bekleedbaar: - tot 3 mm na ca. 24 uur, restvochtigheid ≤ 0,5 CM-% - bij hogere laagdikten moet het restvocht worden bepaald middels CMproef (analoog met calciumsulfaatgebonden (anhydriet) dekvloeren). Verwerkingstemperatuur: niet onder 5 °C vloertemperatuur Materiaalverbruik: ca. 1,5 kg/m2/mm Brandgedrag: A1 / A1fl Alle gegevens zijn ca.-waarden en zijn onderhevig aan wisselende omgevingstemperaturen.

Producteigenschappen EMICODE EC 1PLUS: zeer emissie-arm RAL UZ 113: zeer emissiearm, dus milieuvriendelijk voor binnen zelfverlopend hoge hard- en vastheid zeer smeuïg in de verwerking geschikt op vloerverwarming kunstharsveredeld laagdikten van 1,0 tot 20 mm, zonder toeslag laagdikten van 10 tot 30 mm, met toeslag korte wachttijd na het gronderen pompbaar zeer spanningsarm scheurvrij, ook in dikkere lagen vanaf 1,0 mm laagdikte bureaustoelvast volgens DIN EN 12529 poriënarme oppervlakte

Toepassingsgebied egaline voor anhydriet is toe te passen als betonlok egaline i.c.m. de speciale Decochip betonlook coating effect vloeistof. Egaline voor anhydriet is geschikt voor het uitvlakken, egaliseren en nivelleren van ondergronden: onder textiele en elastische bekledingen en parket binnen. Bij volvlakkig egaliseren onder parket dient de min. laagdikte 2 mm te zijn. Alleen in combinatie met elastische SCHÖNOX parketlijmen. In ieder geval droogtijden in acht nemen.

Ondergronden egaline voor anhydriet is geschikt voor het uitvlakken, egaliseren en nivelleren van: calciumsulfaatgebonden dekvloeren (anhydriet) gietasfaltvloeren (volvlakkig afgezand) IC 10 en IC 15 volgens DIN 18 354 en DIN 18 560, laagdikte 1,0 tot 5,0 mm beton droge dekvloeren cementdekvloeren en snelcementdekvloer-systemen magnesietvloeren bestaande ondergronden zoals keramische bekledingen, natuursteenbekledingen en terrazzo oude ondergronden met oude watervaste lijmresten geschikte spaan- of OSB-platen vastgeschroefd stabiel en duurzaam droog. Vrij van lagen die de hechting kunnen verminderen, zoals bv. stof, vuil, olie, vet en losse delen. Scheidings- en sintellagen e.d. op geschikte mechanische manier bv. door schuren, stralen of frezen verwijderen. Oude, losse of slecht hechtende egaliseerlagen mechanisch verwijderen. Bij latere toepassing van vloerbekledingen moeten cementdekvloeren een restvochtgehalte van ≤ 2,0 CM-% (verwarmde dekvloerconstructies ≤ 1,8 CM-%) en calciumsulfaatgebonden dekvloeren (anhydriet) van ≤ 0,5 CM-% (verwarmde dekvloerconstructies ≤ 0,3 CM-%) bevatten. Wateroplosbare lijmlagen, bv. sulfietlooglijm, mechanisch verwijderen. Vastzittende lijmresten met SCHÖNOX EG voorstrijken. Oude watervaste lijmresten zoveel mogelijk mechanisch verwijderen. Oude werkvloeren zoals bv. keramische tegels, grondig reinigen en schuren. Niet onderkelderde ruimtes moeten volgens bouwkundige norm tegen opkomend vocht afgedicht zijn. Geschikt voor het egaliseeren van bitumineuze ondergronden zoals bv. fijn asfaltbeton, gewalst asfaltbeton e.d. Hier zijn ook plaatselijk dikkere egaliseerlagen mogelijk. egaline voor anhydriet Productdatablad 3.29 Zeer emissie-arme egaliseer- en nivelleermassa op Alpha-Halfhydraatbasis. bijzonder geschikt op alle calciumsulfaatgebonden ondergronden (anhydriet) en op gietasfaltvloeren volgens DIN 18 560. Ook op cementaire ondergronden binnen toepasbaar. Na toevoeging van 6,0 l water op 25,0 kg poeder is egaline voor anhydriet gebruiksklaar.  De eisen volgens de geldige normen, richtlijnen en merkbladen zijn van toepassing.

Gronderingen normaal zuigende ondergronden zoals bv.: - cementdekvloeren - snelcementdekvloeren - beton met SCHÖNOX VD (1:3) of SCHÖNOX VD FIX gronderen. niet zuigende, gladde, dichte ondergronden zoals bv.: - gietasfaltvloeren - keramische bekledingen - oude, watervaste zoveel mogelijk verwijderde lijmresten met SCHÖNOX SHP of SCHÖNOX VD (onverdund) gronderen. gipsgebonden (calciumsulfaat) ondergronden zoals bv.: - calciumsulfaatgebonden dekvloeren (anhydriet) - droge dekvloeren met SCHÖNOX VD (1:1) of SCHÖNOX VD FIX gronderen (geen wacht tijd na het gronderen). Bij laagdikten boven 10 mm gronderen met SCHÖNOX HP RAPID. magnesietgebonden dekvloeren (geen houtgraniet): gronderen met SCHÖNOX SHP. houtgraniet dekvloeren: gronderen met SCHÖNOX HP RAPID. houten ondergronden zoals bv.: - spaan- of OSB-platen met SCHÖNOX VD (onverdund) tegen vocht beschermen (droogtijd 2 uur)

Mengverhouding Voor 25,0 kg egaline voor anhydriet ca. 6,0 l water Aangelengd egaliseermiddel: De toeslag als laatste component toevoegen. Laagdikte van 10 t/m 30 mm: Toeslagstof tot 65 gew. % is gelijk aan 16,0 kg, c.q. 10 l SCHÖNOX QUARZSAND 0,1 - 3,0 mm op 25,0 kg egaline voor anhydriet.

Gebruiksaanwijzing Het is van groot belang, dat de ruimtes tijdens de verwerking en het droogprocess van egaline voor anhydriet goed zijn geventileerd. egaline voor anhydriet door inroeren in koud schoon water in een schone kuip homogeen aanmengen. Het gebruik van een mixer met vleugelgarde wordt aanbevolen. Na een korte rijptijd het gemengde materiaal nogmaals doormengen. Daarna de massa uitgieten en met een vlakspaan of SCHÖNOX SCHWEDENRAKEL verdelen. Bij gebruik van de SCHÖNOX SCHWEDENRAKEL worden op eenvoudige manier gelijkmatige laagdikten bereikt. Het wegwerken van spaanslagen is dan normaal gesproken niet noodzakelijk. Bij dikkere lagen moet aan wand/vloer-aansluitingen een randstrook worden geplaatst. Indien er een tweede egaliseerlaag wordt aangebracht, moet na volledige droging van de eerste laag worden voorgestreken met SCHÖNOX VD (1:1) of SCHÖNOX VD FIX. Wanneer twee lagen worden aangebracht, mag de max. aangegeven laagdikte niet worden overschreden. De tweede laag mag niet dikker zijn, dan de eerste laag. Voorbereidend werk zoals bv. het aanhelen van overgangen, het egaliseren van losbarstingen en oneffenheden kan met de standvaste reparatiemortel SCHÖNOX RR worden uitgevoerd. Afbindende egaline voor anhydriet egaliseerlagen tegen hoge omgevingstemperatuur, direct zonlicht en tocht beschermen. Evt. noodzakelijk schuren na droging van egaline voor anhydriet egaliseerlagen met korrel ≥ 80. Contact met bouwmetalen voorwerpen, vooral waterafvoerende leidingen, moet i.v.m. de eventuele corroderende werking worden verhinderd (bv. afdichten van buisdoorvoeren). Gereedschap direct met water reinigen.

Verpakking 5,0 kg  en 25,0 kg papieren zak

Opslag egaline voor anhydriet koel en droog bewaren. Gedurende 1 jaar houdbaar. Aangebroken verpakking direct weer sluiten en zo mogelijk op korte termijn verbruiken

Milieu Verpakking volledig leeg volgens de geldende voorschriften afvoeren. Voor het afvoeren van productresten, waswater en verpakking met productresten, s.v.p. de plaatselijk geldende voorschriften in acht nemen. Mag niet geleegd worden in afvoeren, open water en mag niet in de grond dringen.

EMICODE EC 1PLUS: zeer emissie-arm

GISCODE CP1 - egaliseermiddelen op calciumsulfaatbasis

»