Egaline (betonlook) standaard voor houten vloeren, vezel-versterkt

Egaline voor houten vloeren ook als betonlook

Technische gegevens Pottijd: ca. 30 minuten bij 18 °C Begaanbaar: na ca. 3 uur Bekleedbaar: - tot 3 mm na ca. 24 uur. (bij verwerking van parket na ca. 48 uur) - bij hogere laagdikten tot 15 mm moet een CM-proef genomen worden (parket ≤ 0,5 CM-%, textiele en elastische bekledingen ≤ 1,0 CM-%) Verwerkingstemperatuur: niet onder 5 °C vloertemperatuur Materiaalverbruik: ca. 1,5 kg/m2/mm Brandgedrag: A1 / A1fl Alle gegevens zijn ca.-waarden en zijn onderhevig aan wisselende omgevingstemperaturen.

Producteigenschappen EMICODE EC 1PLUS: zeer emissie-arm met vlakke vezelstructuur na ca. 3 uur begaanbaar gering verbruik laagdikten van 3 tot 15 mm hoge vastheid hoge elasticiteit geschikt op vloerverwarming zelfverlopend pompbaar spanningsarm hoog kunsthars-veredeld verwerkingsvriendelijk bureaustoelvast volgens DIN EN 12 529 poriënarme oppervlakte scheuroverbruggend voor binnen

Toepassingsgebied egaline voor houten vloeren is toe te passen als betonlok egaline i.c.m. de speciale Decochip betonlook coating effect vloeistof.  Egaline voor houten vloeren geschikt voor het uitvlakken, egaliseren en nivelleren van ondergronden: onder textiele en elastische bekledingen onder parket (Alleen in combinatie met elastische SCHÖNOX-parketlijmen. Op goede droging van het egaliseermiddel letten.) binnen.

Ondergronden egaline voor houten vloeren is geschikt voor het uitvlakken, egaliseren en nivelleren van: houten vloeren vastliggend parket geschikte spaan- of OSB-platen vastgeschroefd bestaande ondergronden zoals keramische bekledingen, natuursteenbekledingen en terrazzo oude ondergronden met oude watervaste lijmresten beton cementdekvloeren en snelcementdekvloer-systemen gietasfaltvloeren IC 10 en IC 15 volgens DIN 18 354 en DIN 18 560, laagdikte 3,0 tot 8,0 mm. Bij laagdikten > 8,0 mm s.v.p. op het object betrekking hebbend technisch advies aanvragen. calciumsulfaatgebonden dekvloeren (anhydriet) droge dekvloeren magnesietvloeren houtgraniet dekvloeren

Eisen aan de ondergrond Voldoende vastheid, draagkrachtig, vormstabiel en duurzaam droog. Vrij van lagen die de hechting kunnen verminderen, zoals bv. stof, vuil, olie, vet en losse delen. Scheidings- en sintellagen e.d. op geschikte mechanische manier bv. door schuren, stralen of frezen verwijderen. Oude, losse of slecht hechtende egaliseerlagen mechanisch verwijderen. Bij latere toepassing van vloerbekledingen moeten cementdekvloeren een restvochtgehalte van ≤ 2,0 CM-% (verwarmde dekvloerconstructies ≤ 1,8 CM-%) en calciumsulfaatgebonden dekvloeren (anhydriet) van ≤ 0,5 CM-% (verwarmde dekvloerconstructies ≤ 0,3 CM-%) bevatten. Wateroplosbare lijmlagen, bv. sulfietlooglijm, mechanisch verwijderen. Vastzittende lijmresten met SCHÖNOX EG voorstrijken. Oude watervaste lijmresten zoveel mogelijk mechanisch verwijderen. Oude werkvloeren zoals bv. keramische tegels, grondig reinigen en schuren. Niet onderkelderde ruimtes moeten volgens bouwkundige norm tegen opkomend vocht afgedicht zijn. Geschikt voor het egaliseeren van bitumineuze ondergronden zoals bv. fijn asfaltbeton, gewalst asfaltbeton e.d. Hier zijn ook plaatselijk dikkere egaliseerlagen mogelijk. egaline voor houten vloeren Productdatablad 3.06 Zeer emissie-arm, met vezels versterkt vloeregaliseermiddel op alpha-halfhydraatbasis ingebedde vezels met wapenende werking maken het inleggen van een wapeningsweefsel overbodig. Ideaal op cementaire en calciumsulfaatgebonden ondergronden. Vooral geschikt voor houten vloeren, spaanplaten (V100) en andere geschikte ondergronden in verbinding met elastische en textiele bekledingen. Houten planken moeten gezond zijn, vast liggen en een gelijkmatige houtvochtigheid hebben. Losse of verende houten vloeren resp. spaanplaten moeten vastgeschroefd worden. Beschadigde planken vervangen. Voorbereidend werk zoals bv. het vullen van voegen tussen vastliggende plankenvloeren, het spatelen van overgangen kunnen met de standvaste reparatiemortel SCHÖNOX RR worden uitgevoerd. De eisen volgens de geldige normen, richtlijnen en merkbladen zijn van toepassing.

Gronderingen normaal zuigende ondergronden zoals bv.: - cementdekvloeren - snelcementdekvloeren - beton met SCHÖNOX VD (1:3) of SCHÖNOX VD FIX gronderen. niet zuigende, gladde, dichte ondergronden zoals bv.: - gietasfaltvloeren, onvoldoende afgezand - keramische bekledingen - oude, watervaste zoveel mogelijk verwijderde lijmresten met SCHÖNOX SHP of SCHÖNOX VD (onverdund) gronderen. gipsgebonden (calciumsulfaat) ondergronden zoals bv.: - calciumsulfaatgebonden dekvloeren (anhydriet) - droge dekvloeren met SCHÖNOX VD (1:1) of SCHÖNOX VD FIX gronderen (geen wacht tijd na het gronderen). Bij laagdikten boven 10 mm gronderen met SCHÖNOX HP RAPID. magnesietgebonden dekvloeren (geen houtgraniet): gronderen met SCHÖNOX SHP. houtgraniet dekvloeren: gronderen met SCHÖNOX HP RAPID. houten ondergronden zoals bv.: - vastliggende plankenvloeren - spaan- of OSB-platen - parket met SCHÖNOX VD (onverdund) tegen vocht beschermen (droogtijd 2 uur).

Mengverhouding Voor 25,0 kg egaline voor houten vloeren ca. 5,5 l water

Gebruiksaanwijzing Het is van groot belang, dat de ruimtes tijdens de verwerking en het droogprocess van egaline voor houten vloeren goed zijn geventileerd. egaline voor houten vloeren door inroeren in koud schoon water in een schone kuip homogeen aanmengen. Het gebruik van een mixer met ca. 600 rpm wordt aanbevolen. Na een rijptijd van ca. 3 minuten het gemengde materiaal nogmaals doormengen. Daarna de massa uitgieten en met een vlakspaan verdelen. Indien er een tweede egaliseerlaag wordt aangebracht, moet na volledige droging van de eerste laag worden voorgestreken met SCHÖNOX VD (1:1) of SCHÖNOX VD FIX. Wanneer twee lagen worden aangebracht, mag de max. aangegeven laagdikte niet worden overschreden. De tweede laag mag niet dikker zijn, dan de eerste laag. Vanwege het hoge vezelaandeel moeten complete verpakkingen worden aangemaakt, om een gelijkmatige verdeling van de vezels te garanderen. Bij dikkere lagen moet aan wand/vloer-aansluitingen een randstrook worden geplaatst. Afbindende egaline voor houten vloeren egaliseerlagen tegen hoge omgevingstemperatuur, direct zonlicht en tocht beschermen. Evt. noodzakelijk schuren na droging van egaline voor houten vloeren egaliseerlagen met korrel ≥ 80. Contact met bouwmetalen voorwerpen, vooral waterafvoerende leidingen, moet i.v.m. de eventuele corroderende werking worden verhinderd (bv. afdichten van buisdoorvoeren). Gereedschap direct met water reinigen.

Verpakking  5,0 kg  en 25,0 kg papieren zak

Opslag egaline voor houten vloeren koel en droog bewaren. Gedurende 1 jaar houdbaar

Milieu Verpakking volledig leeg volgens de geldende voorschriften afvoeren. Voor het afvoeren van productresten, waswater en verpakking met productresten, s.v.p. de plaatselijk geldende voorschriften in acht nemen

EMICODE EC 1PLUS: zeer emissie-arm

GISCODE CP1 - egaliseermiddelen op calciumsulfaatbasis