Egaline betonlook "basic" (bonter betonlook karakter) voor cement gebonden vloeren

Betonlook egaline "basic" (bonter betonlook karakter) voor zand-cement en betonnen vloeren

Technische gegevens Pottijd: ca. 40 minuten bij 20 °C Begaanbaar: na ca. 4 uur Bekleedbaar: - tot 5 mm na ca. 24 uur voor alle bekledingen - tot 10 mm na ca. 3 dagen voor alle bekledingen - bij laagdikten van meer dan 10 mm moet het restvochtgehalte d.m.v. een CM-apparaat worden gemeten. Monstergewicht 50 g, afleestijd na 10 min., nagestreefde waarde ≤ 2,0 CM-%. Verwerkingstemperatuur: niet onder 5 °C vloertemperatuur Materiaalverbruik: ca. 1,8 kg/m2/mm Brandgedrag: A1 / A1fl Alle gegevens zijn ca.-waarden en zijn onderhevig aan wisselende omgevingstemperaturen.

Producteigenschappen EMICODE EC 1PLUS R: zeer emissie-arm, regulerend voor binnen zelfverlopend spanningsarm pompbaar voor dikkere lagen strekbaar zonder verlies van vastheid geschikt op vloerverwarming geringe opbouwhoogte mogelijk hoge vastheid watervast i.c.m. dispersielijmen laagdikten van 3,0 tot 40 mm, zonder toeslag laagdikten van 10 tot 60 mm, met toeslag chromaatarm volgens REACH

Toepassingsgebied Betonlook egaline "basic" is geschikt voor het maken van hechtende dekvloeren in laagdiktes van 3 - 60 mm in: nieuwbouw en renovatie bij saneringen bij moderniseringen Betonlook egaline "basic" is geschikt voor het bekleden met: textiele vloerbekledingen elastische vloerbekledingen parket vanaf 5 mm dikte binnen.

Ondergronden Betonlook egaline "basic" is geschikt voor: beton cementdekvloeren en snelcementdekvloer-systemen calciumsulfaatgebonden dekvloeren (anhydriet) gietasfaltvloeren (volvlakkig afgezand) IC 10 en IC 15 volgens DIN 18 354 en DIN 18 560, laagdikte 3,0 tot 8,0 mm Oude gietasfaltvloeren IC 10 en IC 15 (eventueel moet de hardheidsklasse in een asfaltlaboratorium worden bepaald) volgens DIN 18 354 en DIN 18 560, afhankelijk van samenstelling, ouderdom, stabiliteit en gebruik. Controleren op losse delen en scheurvorming. Voor het egaliseren van deze ondergrond met spanningsarme, cementaire egaliseermiddelen zijn deze vloeren niet geschikt. Wij adviseren daarom de toepassing van spanningsvrije, calciumsulfaatgebonden SCHÖNOX-egaliseermiddelen! In geval van twijfel verzoeken wij u informatie in te winnen magnesietvloeren met minerale toeslag bestaande ondergronden zoals keramische bekledingen, natuursteenbekledingen en terrazzo

Eisen aan de ondergrond Voldoende vastheid, draagkrachtig, vormstabiel en duurzaam droog. Vrij van lagen die de hechting kunnen verminderen, zoals bv. stof, vuil, olie, vet en losse delen. Scheidings-, sintellagen e.d. op geschikte manier, bv. schuren, borstelen, stralen, frezen of grondig reinigen, verwijderen. Oude, losse of slecht hechtende egaliseerlagen mechanisch verwijderen. Bij latere toepassing van vloerbekledingen moeten cementdekvloeren een restvochtgehalte van ≤ 2,0 CM-% (verwarmde dekvloerconstructies ≤ 1,8 CM-%) en calciumsulfaatgebonden dekvloeren (anhydriet) van ≤ 0,5 CM-% (verwarmde dekvloerconstructies ≤ 0,3 CM-%) bevatten. Wateroplosbare lijmlagen, bv. sulfietlooglijm, mechanisch verwijderen. Vastzittende lijmresten met SCHÖNOX EG voorstrijken. Oude watervaste lijmresten zoveel mogelijk mechanisch verwijderen. Oude werkvloeren zoals bv. keramische tegels, grondig reinigen en schuren. Betonlook egaline "basic" Productdatablad 5.03 Zeer emissie-arme dunne dekvloer Betonlook egaline "basic" is een snel afbindende, zelfverlopende cementmortel voor het maken van aangehechte dekvloeren in laagdikten van 3 - 60 mm binnen. Betonlook egaline "basic" kenmerkt zich door een zeer lage krimpwaarde. Na toegave van ca. 4,5 l water op 25 kg poeder is Betonlook egaline "basic" gebruiksklaar. 1/3 Jan 10, 2014 11:34:35 AM Niet onderkelderde ruimtes moeten volgens bouwkundige norm tegen opkomend vocht afgedicht zijn. De eisen volgens de geldige normen, richtlijnen en merkbladen zijn van toepassing.

Gronderingen normaal zuigende ondergronden zoals bv.: - cementdekvloeren - snelcementdekvloeren - beton met SCHÖNOX VD (1:3) of SCHÖNOX VD FIX gronderen. niet zuigende, gladde, dichte ondergronden zoals bv.: - gietasfaltvloeren, onvoldoende afgezand - oude, watervaste zoveel mogelijk verwijderde lijmresten - keramische bekledingen met SCHÖNOX SHP of SCHÖNOX VD (onverdund) gronderen. gipsgebonden (calciumsulfaat) ondergronden zoals bv.: - calciumsulfaatgebonden dekvloeren (anhydriet) met SCHÖNOX VD FIX (droogtijd 60 minuten) of SCHÖNOX VD (1:1 / droogtijd min. 24 uur) gronderen. Bij laagdikten boven 10 mm gronderen met twee lagen SCHÖNOX EG. magnesietgebonden dekvloeren (geen houtgraniet): gronderen met SCHÖNOX SHP.

Mengverhouding Voor 25,0 kg Betonlook egaline "basic" ca. 4,5 l water Gestrekte dekvloerlaag: De toeslag als laatste component toevoegen. Laagdikte van 10 t/m 60 mm: Toeslagstof tot 65 gew. % is gelijk aan 16,0 kg, c.q. 10 l SCHÖNOX QUARZSAND 0,1 - 3,0 mm op 25,0 kg Betonlook egaline "basic".

Gebruiksaanwijzing Betonlook egaline "basic" door inroeren in koud schoon water in een schone kuip homogeen aanmengen. Het gebruik van een vleugelmixer of een mengpomp bv. Putzmeister MP 20 / 25, Berö TINO, Wagner T 25 en PC 25, PFT G 4 of G 5 of gelijkwaardig wordt aanbevolen. Bij werkonderbrekingen de mengpomp en de leidingen direct reinigen. Betonlook egaline "basic" met geschikt gereedschap (vlakspaan) verdelen en/of met een prikroller behandelen. Aansluitings- en dilatatievoegen doorzetten. Bij dikkere lagen moet aan wand/vloer-aansluitingen een randstrook worden geplaatst. Voorbereidend werk zoals bv. het aanhelen van overgangen, het egaliseren van losbarstingen en oneffenheden kan met de standvaste reparatiemortel SCHÖNOX RR worden uitgevoerd. Indien er een tweede egaliseerlaag wordt aangebracht, moet na volledige droging van de eerste laag worden voorgestreken met SCHÖNOX VD (1:1) of SCHÖNOX VD FIX. Wanneer twee lagen worden aangebracht, mag de max. aangegeven laagdikte niet worden overschreden. De tweede laag mag niet dikker zijn, dan de eerste laag. Afbindende Betonlook egaline "basic" egaliseerlagen tegen hoge omgevingstemperatuur, direct zonlicht en tocht beschermen. Contact met bouwmetalen voorwerpen, vooral waterafvoerende leidingen, moet i.v.m. de eventuele corroderende werking worden verhinderd (bv. afdichten van buisdoorvoeren). Gereedschap direct met water reinigen.

Verpakking 5,0 kg en 25,0 kg papieren zak

Opslag Betonlook egaline "basic" koel en droog bewaren. Gedurende 6 maanden houdbaar. Aangebroken verpakking direct weer sluiten en zo mogelijk op korte termijn verbruiken.

Milieu Verpakking volledig leeg volgens de geldende voorschriften afvoeren. Voor het afvoeren van productresten, waswater en verpakking met productresten, s.v.p. de plaatselijk geldende voorschriften in acht nemen.

EMICODE EC 1PLUS R: zeer emissie-arm, regulerend