acrylaat impregneer 1 component

TOEPASSING: Impregneer 1 component wordt toegepast als niet vergelende hechtlaag op steenachtige, houten en bitumen ondergronden zowel vloeren als wanden trappen e.d.

KENMERKEN: watergedragen, stofvrij, goede hechting, uitstekende impregnering, goed verwerkbaar,

CHEMISCH zuren: goed zouten: goed

RESISTENT: logen: goed oplosmiddelen: matig

SAMENSTELLING: Melkwitte acrylaat polymeer dispersie. Watergedragen, 1-componentig product op basis

van acrylaten en diverse additieven.

TECHNISCHE Soortelijke massa : 1030 kg/m³.

GEGEVENS: Vaste stofgehalte : 25,6 %.

Buigsterkte : erichsen tiefung 8 mm.

Temp.bestandheid : tussen -20º en +55ºC.; geen thermische schokbelasting.

Pot‑life : n.v.t.

Doorharding : beloopbaar na 3 uur bij 15 ºC.  

Vlampunt : > 65°C.

Hechting : 3 N/mm² op beton B60.

Verdunning : toegestaan maximaal 10 % water.

Houdbaarheid : 12 maanden in ongeopende verpakking. Product tegen
vorst en vocht beschermen. Optimale opslagtemperatuur
15º- 25ºC.

ONDERGROND: De ondergrond dient schoon en stofvrij te zijn.

VERWERKING: Impregneer grondig oproeren en aanbrengen op de ondergrond d.m.v. een kwast, vachtroller of spuitapparatuur.

UITERLIJK: Glans

VERBRUIK: Ca. 80 - 150 gr/m², afhankelijk van de ondergrond.

REINIGING: Gereedschap reinigen met water, zolang het materiaal nog niet is uitgehard.

VERPAKKING: Standaard verpakkingen van 1 kg, 3 kg, 5 kg en 10 kg.

VEILIGHEIDS‑ Vermijd contact met de huid door gebruik van handschoenen en of beschermende

ASPECTEN: crèmes. Niet roken, eten of drinken tijdens de verwerking.

AFVAL

VERWERKING: Indien Hechtlaag volledig is uitgehard vallen de restanten niet onder de wet chemische afvalstoffen. Niet uitgeharde restanten dient men af te voeren als klein chemisch afval.

Onze adviezen met betrekking tot de technische toepassing in woord, geschrift of door middel van proeven worden naar beste weten verstrekt, doch gelden slechts als vrijblijvende aanwijzingen. Zij ontslaan u niet van de verplichting, de door ons geleverde producten op hun geschiktheid voor de beoogde procédés en doeleinden te controleren.

Toepassing, gebruik en verwerking van de producten vinden plaats buiten onze controlemogelijkheden. Zij vallen

derhalve onder uw eigen verantwoordelijkheid. In geval van enige aansprakelijkheid blijft deze, voor alle schadegevallen, beperkt tot de waarde van de door ons geleverde en de door u gebruikte goederen.

Vanzelfsprekend garanderen wij de goede kwaliteit van onze producten, e.e.a. volgens de in onze algemene verkoop‑ en leveringsvoorwaarden genoemde maatstaven.

Hiermede vervallen voorgaande kenmerkbladen van dit product.