Schönox standaard grondering

of geschud.

• SCHÖNOX standaard wordt met geschikt gereedschap, zoals

bv. roller, kwast, borstel of rubberwisser opgebracht.

Plasvorming vermijden.

• SCHÖNOX standaard is ook spuitbaar (mengverhouding van -

af 1:1).

• Op sterk zuigende ondergronden wordt aanbevolen een

twede laag aan te brengen.

Mengverhouding

• op dichte ondergronden, zoals bv. gietasfalt, keramische

tegels, oud watervast lijmbed, spaanplaten en

hout ondergronden e.d. met SCHÖNOX standaard onverdund

aanbrengen.

• op cementestrichen SCHÖNOX standaard in de mengverhouding

1:3 met water aanbrengen.

• op calciumsulfatgebonden ondergronden SCHÖNOX standaard

in een mengverhouding van 1:1 met water aanbrengen.

• bij directe verlijmimg van parket met MS- is een grondering niet noodzakelijk.

Verpakking

• 10,0 kg kunststof-jerrycan

• 1,0 kg kunststof-fles

Opslag

• SCHÖNOX standaard koel en vorstvrij bewaren.

• Gedurende 1 jaar houdbaar.

• Aangebroken verpakking direct weer sluiten.

• Evt. velvorming verwijderen en niet doorroeren. Met

water aangelengd materiaal binnen 1 week verwerken.

Milieu

• Verpakking volledig leeg volgens de geldende voorschriften

afvoeren.

EMICODE

• EC1: zeer emissie-arm

GISCODE

• D1 - oplosmiddelvrije dispersielijmen/-voorstrijken

Gevarenklasse

• niet van toepassing

Advies

• Gereedschap direct met water reinigen.

• Het BEB-(Bundesverband Estrich und Belag) merkblad

van februari 2002 betr. „Beurteilen und Vorbereiten von

Untergründen“, „Verlegen von elastischen und textilen

Bodenbelägen, Schichtstoff ele men ten (La minat), Parkett

und Holzpflaster" en „Beheizte und un beheizte Fuß -

bodenkonstruktionen" moet in acht worden genomen.

​ »